1. در بهمن ۱۳۹۶ میان دروایش دراویش گنابادی  و ماموران در اطراف منزل قطب آنها نورعلی تابنده در خیابان پاسداران تهران درگیری هایی رخ داد.

  در جریان این ناآرامی‌ها یک اتوبوس با سرعت به میان ماموران راند که سه نفر کشته و چند نفر از آنها زخمی شدند.

  زخمی‌های حادثه برای پرداخت خسارت از محمد ثلاث شکایت کردند و به گفته زینب طاهری، وکیل او، دادگاه رسیدگی به این شکایت، برای پرداخت دیه، امروز شنبه تشکیل شد.

  طاهری گفته: “با توجه به اینکه موکل و خانواده وی توان مالی برای پرداخت دیه ندارند در صورت ورود شکایت، دیه از صندوق دیه بیت المال پرداخت می شود.”

  محمد ثلاث در اعترافی ویدئویی، در حالی که زخمی بود، پذیرفت ماموران را با اتوبوس کشته است. اما در دادگاه گفت اتهام قتل عمد را قبول ندارد چون کتک خورده و عصبانی بوده و عینک‌هایش را به همراه نداشته است.

  او پس از دادگاه اعلام کرد که آنچه در دادگاه و در اعتراف ویدئویی گفته بوده، تحت فشار و اجبار بوده و راننده اتوبوسی که ماموران را کشت نبوده است.

  در جریان ناآرامی‌های آن شب ده‌ها نفر از دراویش زخمی شدند و پس از به زندان افتادن حبس‌های طولانی گرفتند.

  ###